Cẩm Nang

Chiến trường Tống Kim

07-03-2021

Tống Kim ở Cụm Hồi Ức – Thổ Kiếm sẽ tạm mở kéo xe để test tình hình cho đến khi mở cấp 89 ~ Theo ý kiến của khá nhiều anh em là hiện tại các anh em ai cũng có 1 xe riêng, và đánh 1 acc thì không được vui.

Vì vậy Tống Kim bắt đầu từ ngày mai sẽ có test kéo xe ở 4 trận trong ngày để em tình hình các anh em như nào.

Giải đấu chiến thần tống kim cũng có thể vì điều luật này mà thay đổi một chỗ phần giới hạn 1 NV/1 máy

Những anh em nào cố ý post mạng trong bất kỳ 1 trận nào trong TK hoặc trong giải đấu:

Lần 1 : Cấm cả xe vào TK trong 1 ngày

Lần 2: Acc post mạng được miễn phí 1 vé tham quan đảo phú quốc 1 ngàyTrân trọng

Sấm rền dậy sóng, phong ba bão lửa, binh đao ngất trời… Chiến trường Tống Kim vẫn còn đó với những chiến tích lẫy lừng vang dội khắp chốn giang hồ. Cơ hội phất cờ chiến thắng chỉ dành cho những dũng sĩ vô địch, đồng đạo có là một trong số những nhân vật sẽ khắc tên mình tại chiến trường Tống Kim đầy cam go của Kiếm Thế?

Thời gian & Điều kiện tham gia

  • Thời gian: Các trận mở 10h50-11h55 + 16h50-17h55 (6 Acc/1 PC) + 22h50-22h55 (1 ACC/ 1 IP) . Riêng trận tống Kim 20h50 Sẽ giới hạn 1 Nhân Vật và cấm Kéo Xe dưới mọi hình thức, trận 20h50 sẽ x2 quà cả tích lũy và TOP 1 2 3 4
  • Điều kiện Tham Gia: Là người có đẳng cấp 50 và Đã gia nhập môn phái

Cách chơi

  • Để tham gia mở Vô Hạn Truyền Tống Phù chọn Chiến trường Tống Kim để tới bản đồ báo danh
  • Sau đó đối thoại với NPC Hiệu Úy Mộ Binh để tiến hành vào bản đồ
  • Bản đồ sử dụng NGẪU NHIÊN 1 trong 2 bản đồ là Gia Dụ Quan
  • Hoặc Bàn Long Cốc, hình thức thi đấu duy nhất Bảo Vệ Nguyên Soái
  • Khi di chuyển từ bên trong ra ngoài bản doanh sẽ nhận được hiệu ứng Bảo hộ tạm thời, tránh tình trạng 1 bên bị ép sẽ không thể ra khỏi nhà
Tống KimThời Gian
Mỗi ngày có 4 trận
Yêu cầu Cấp 50
Thời gian: 10h5016h50 (6 ACC/IP)—20h5022h50 (1 ACC/IP)
Tích lũy từ 1.000 – 3.000 điểm: 3.000.000 EXP, 3 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 5.
Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 5.000.000 EXP, 5 vạn Đồng Khóa, 15 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6.
Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm: 7.000.000 EXP, 7 vạn Đồng Khóa, 25 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6.
Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm: 10.000.000 EXP, 10 vạn Đồng Khóa, 35 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7.
Tích lũy từ 10.000 điểm trở lên: 10.000.000 EXP, 15 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, Danh hiệu Chiến Quốc Nguyên Soái + Vòng Sáng 24 giờTop Tống Kim
Top 1: 20 vạn Đồng thường, 500tr EXP
Top 2: 15 vạn Đồng thường, 400tr EXP
Top 3: 10 vạn Đồng thường, 300tr EXP