Tin Tức

Danh Hiệu TOP Máy Chủ Thổ Kiếm

06-03-2020

Mỗi tuần sẽ chốt BXH và phát quà cho các TOP các hạng mục

Nhận tại NPC Lễ Quan

TOP 1 Võ LâmXếp HạngQuà Tặng
TOP 1 Tài Phú
Danh Hiệu 7 Ngày
TOP 2 Tài Phú
Danh Hiệu 7 Ngày
TOP 3 Tài Phú
Danh Hiệu 7 Ngày
TOP 1 Thủ Lĩnh
Danh Hiệu 7 Ngày
TOP 2 Thủ Lĩnh
Danh Hiệu 7 Ngày
TOP 3 Thủ Lĩnh
Danh Hiệu 7 Ngày
TOP 1 Uy Danh
Danh Hiệu 7 Ngày
TOP 2 Uy Danh
Danh Hiệu 7 Ngày
TOP 3 Uy Danh
Danh Hiệu 7 Ngày
TOP 1 Võ Lâm
Danh Hiệu 7 Ngày
TOP 2 Võ Lâm
Danh Hiệu 7 Ngày
TOP 3 Võ Lâm
Danh Hiệu 7 Ngày