Cẩm Nang

Nguồn gốc & Thuộc tính Thú Cưỡi

07-03-2021

Danh sách Thú Cưỡi

Thú cưỡiThông tin

Táo Hồng -XEM CHỈ SỐ-
Yêu cầu: Cấp 20
Nguồn gốc: Nhận sau khi tạo nhân vật thành công

Ô Truy -XEM CHỈ SỐ-
Yêu cầu: Cấp 60
Nguồn gốc: Nhận sau khi tạo nhân vật thành công

Đại Uyển -XEM CHỈ SỐ-
Yêu cầu: Cấp 60
Nguồn gốc: Mua từ NPC Bán Ngựa tại các Thành Thị
Xích Thố -XEM CHỈ SỐ-Yêu cầu: Cấp 60
Nguồn gốc: Nhận từ Quà Tích Nạp Thẻ – Tích lũy nạp 2000 vạn Đồng
Xem chi tiết >>> QUÀ TÍCH LŨY NẠP THẺ <<<
Hãn Huyết Bảo Mã -XEM CHỈ SỐ-Yêu cầu: Cấp 90
Nguồn gốc: Nhận từ Quà Thăng Cấp 90 – Trong Túi Tân Thủ
Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử -XEM CHỈ SỐ-Yêu cầu: Cấp 90
Nguồn gốc: Nhận từ Quà Thăng Cấp 90 – Trong Túi Tân Thủ
Tuyệt Ảnh -XEM CHỈ SỐ-Yêu cầu: Cấp 90
Nguồn gốc: Nhận từ Quà Thăng Cấp 90 – Trong Túi Tân Thủ
Đích Lô -XEM CHỈ SỐ-Yêu cầu: Cấp 90
Nguồn gốc: Nhận từ Quà Thăng Cấp 90 – Trong Túi Tân Thủ
Ô Vân Đạp Tuyết -XEM CHỈ SỐ-Yêu cầu: Cấp 90
Nguồn gốc: Nhận từ Quà Thăng Cấp 90 – Trong Túi Tân Thủ
Hỷ Hỷ (Vương Hầu) -XEM CHỈ SỐ-Yêu cầu: Cấp 90
Nguồn gốc: Nhận từ Túi Quà Lễ Vương Hầu – Dành cho Nhân Vật Nữ

Hoan Hoan (Vương Hầu) -XEM CHỈ SỐ-
Yêu cầu: Cấp 90
Nguồn gốc: Nhận từ Túi Quà Lễ Vương Hầu – Dành cho Nhân Vật Nam
Hỷ Hỷ (Hoàng Gia)-XEM CHỈ SỐ-Yêu cầu: Cấp 90
Nguồn gốc: Nhận từ Túi Quà Lễ Hoàng Gia – Dành cho Nhân Vật Nữ
Hoan Hoan (Hoàng Gia)-XEM CHỈ SỐ-Yêu cầu: Cấp 90
Nguồn gốc: Nhận từ Túi Quà Lễ Hoàng Gia – Dành cho Nhân Vật Nam

Phiên Vũ (Kháng Tất Cả 90) -XEM CHỈ SỐ-
Yêu cầu: Cấp 90
Nguồn gốc: Nhận từ Quà Tích Lũy Nạp Thẻ – Tích lũy nạp 60.000 vạn Đồng và Máy chủ Mở Cấp 99
Xem chi tiết >>> QUÀ TÍCH LŨY NẠP THẺ <<<
Lăng Thiên (Kháng Tất Cả 90) -XEM CHỈ SỐ-Yêu cầu: Cấp 90
Nguồn gốc: Nhận từ Quà Tích Lũy Nạp Thẻ – Tích lũy nạp 80.000 vạn Đồng và Máy chủ Mở Cấp 99
Xem chi tiết >>> QUÀ TÍCH LŨY NẠP THẺ <<<
Trục Nhật (Kháng Tất Cả 90) -XEM CHỈ SỐ-Yêu cầu: Cấp 90
Nguồn gốc: Nhận từ Quà Tích Lũy Nạp Thẻ – Tích lũy nạp 100.000 vạn Đồng và Máy chủ Mở Cấp 99
Xem chi tiết >>> QUÀ TÍCH LŨY NẠP THẺ <<<
Bôn Tiêu -XEM CHỈ SỐ-Yêu cầu: Cấp 110
Nguồn gốc: Nhận từ Quà Thăng Cấp 110 – Trong Túi Tân Thủ
Hỏa Kỳ Lân -XEM CHỈ SỐ-Yêu cầu: Cấp 110
Nguồn gốc: Nhận từ Diệt Hỏa Kỳ Lân – Người Hạ Gục

Xích Dạ Thiên Tường -XEM CHỈ SỐ-
Yêu cầu: Cấp 50
Nguồn gốc: Giải Đấu THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG

Kinh Huyền Sấm -XEM CHỈ SỐ-
Yêu cầu: Cấp 50
Nguồn gốc: Giải Đấu THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG

Độc Vũ Thiên Hạ -XEM CHỈ SỐ-
Yêu cầu: Cấp 50
Nguồn gốc: Giải Đấu BANG HỘI XỨNG DANH