Tin Tức

Sự Kiện Báu Vật Đế Vương (DVK)

26-11-2022

Sự Kiện Bang Hội – Hoàng Thành Tranh Bá

  • Thời gian : Trận Hoàng Thành Tranh Bá Vào Lúc
  • Phần Thưởng
Bang HộiPhần Thưởng
Chiến thắng500 Kim Nguyên Bảo
10 Viên Huyền Tinh 7 (Không Khoá)
(Bang Chủ inbox page để nhận và phát cho Bang Chúng)

Sự Kiện Tống Kim

  • Thời Gian : Trận Tống Kim 21:00 các ngày 15-16-17/1/2023
  • Phần Thưởng
Thứ HạngQuà Tặng
TOP 150 Kim Nguyên Bảo
4 Huyền Tinh 7 (Không Khóa)
TOP 240 Kim Nguyên Bảo
3 Huyền Tinh 7 (Không Khóa)
TOP 320 Kim Nguyên Bảo
3 Huyền Tinh 7 (Không Khóa)
TOP 4-202 Huyền Tinh 7 (Khóa)

Vật PhẩmThông Tin
Phôi Trang Sức (Chưa Đúc)


Vật Phầm Có Từ:
Tham gia các trận TỐNG KIM trong ngày và đạt tối thiếu 1000 Điểm nhận :

100 Phôi Trang Sức – Chưa Đúc
Phôi Giáp (Chưa Đúc)
Vật Phầm Có Từ:
– Mua ở NPC Vua Hùng ở Phượng Tường với giá 17000 đồng
Phôi Kiếm (Chưa Đúc)
Vật Phầm Có Từ:
Mua ở NPC Vua Hùng ở Phượng Tường với giá 17000 Đồng.

Khoáng Sản
Vật Phầm Có Từ:
Tham gia các trận TỐNG KIM trong ngày và đạt tối thiếu 1000 Điểm nhận :

100 Khoáng Sản

Cách sử dụng:
Các bạn đêm Khoáng Sản đến NPC Vua Hùng tại Phượng Tường để thêm củi.
Toàn bộ Server phải thêm đủ 1000 Khoáng Sản để Lò Rèn xuất hiện tại Phượng Tường
Thời gian duy trì 10 phút
Khi thêm Củi các bạn sẽ nhận được 1 Khoáng Sản/ 100 Kinh Nghiệm

Chế biến Rương Quý GiáCách chế biến Bánh Trung Thu :
Để chế biến được Bánh Ú  các bạn phải thêm Củi Khô để Nồi Bánh xuất hiện.
Khi Nồi Bánh xuất hiện tại Phượng Tường các bạn đối thoại để chế biến bánh
Bánh Ú phải đứng gần Nồi Bánh mới có thể sử dụng, Mỗi lần sử dụng sẽ bị delay 5s
Rương Quý Giá (Loại 1)
Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Phôi Trang Sức Chưa Đúc, 1 Phôi Giáp Chưa Đúc
Chế Thành Công : 1 Rương Quý Giá (Loại 1)

Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 Kinh nghiệm
2000 Bạc Khoá
200 Đồng KhoáDùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)

2 Huyền Tinh 7 (Khoá)
20v Đồng Khoá
20v Bạc Khoá
300 Tiền Du Long (Khoá)
Rương Quý Giá (Loại 2)
Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Phôi Trang Sức Chưa Đúc, 1 Phôi Giáp Chưa Đúc + 10 Vạn Bạc

Chế Thành Công : 1 Rương Quý Giá (Loại 2)
Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 Kinh nghiệm
2000 Bạc Khoá
200 Đồng Khoá
Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
1 Huyền Tinh 8 (Khoá)
20v Đồng Khoá
20v Bạc Khoá
300 Tiền Du Long (Khoá)
Rương Quý Giá (Loại 3)
Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Phôi Trang Sức Chưa Đúc, 1 Phôi Giáp Chưa Đúc
Chế Thành Công : 1 Bánh Trung Thu (Loại 3)
Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 EXP
2000 Bạc Khoá
300 Đồng Khoá

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
1 Huyền Tinh 8 (Khoá)
2 Huyền Tinh 7 (Khoá)
300 Tiền Du Long (Khoá)
20v Đồng Khoá
20v Bạc Khoá
Rương Quý Giá (Loại 4)
Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Phôi Trang Sức Chưa Đúc, 1 Phôi Giáp Chưa Đúc , 1 Phôi Kiếm Chưa Đúc

Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 EXP
2000 Bạc Khoá
200 Đồng Khoá

Chế Thành Công : 1 Rương Quý Giá (Loại 4)

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
2 Huyền Tinh 8 (Khoá)
300 Tiền Du Long (Khoá)
40v Đồng Khoá
40v Bạc Khoá
Phần Thưởng Đạt Mốc Sử DụngPhần Thưởng Mốc Sử Dụng Rương Quý Giá Khi Mỗi Rương Quý Giá Mở được MAX

3 Huyền Tinh 8 (Khoá)
1 Bổ Tu Lệnh (Khoá)
1 Thỏi Bạc Bang Hội Tiểu

Phần quà tri ân sự kiện

Phần Thưởng
1 Huyền Tinh 8 (Khoá)
200 Tiền Du Long (Khóa)
1000 Khoáng Thạch (Khoá)
1000 Phôi Trang Sức (Khóa)
(Nhận ở Túi Tân Thủ)

Tích Lũy Nạp Thẻ Event (20/02-27/02)

Tích lũy nạpPhần thưởng
Đế Vương Kiếm
50 vạn Đồng5 Huyền Tinh 5
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
100 vạn Đồng5 Huyền Tinh 6
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)
200 vạn Đồng10 Huyền Tinh 6
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
200 Tiền Du Long
1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)
50 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
300 vạn Đồng5 Huyền Tinh 7
60v Bạc Khoá
100v Đồng Khoá
300 Tiền Du Long
1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)
1 Đồng Hành 5 Kỹ Năng
50 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
500 vạn Đồng6 Huyền Tinh 7
60v bạc Khoá
100v Đồng KHoá
500 Tiền Du Long
1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)
10 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (Khóa)
1 Đồng Hành 5 Kỹ Năng
50 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
700 vạn Đồng6 Huyền Tinh 7
2 Huyền Tinh 8
60v bạc Khoá
100v Đồng KHoá
500 Tiền Du Long
1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)
10 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (Khóa)
1 Đồng Hành 5 Kỹ Năng
50 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
1000 Vạn Đồng6 Huyền Tinh 7
3 Huyền Tinh 8
60v bạc Khoá
100v Đồng KHoá
500 Tiền Du Long
1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)
10 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (Khóa)
1 Đồng Hành 5 Kỹ Năng
50 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
1200 Vạn Đồng6 Huyền Tinh 7
4 Huyền Tinh 8
60v bạc Khoá
100v Đồng KHoá
500 Tiền Du Long
1 Bổ Tu Lệnh
1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)
10 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (Khóa)
100 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)
1 Đồng Hành 5 Kỹ Năng
50 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
1500 Vạn Đồng6 Huyền Tinh 7
2 Huyền Tinh 8
2 Huyền Tinh 9
60v bạc Khoá
100v Đồng KHoá
2500 Tiền Du Long
1 Bổ Tu Lệnh
1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)
10 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (Khóa)
500 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)
1 Đồng Hành 5 Kỹ Năng
1000 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên