Tin Tức

Sự Kiện Mừng Xuân Mừng Tết (07/02-26/02)

06-02-2024

Cập nhật phiên bản để hiển thị ITEM Sự Kiện

ình ảnhGhi chú
TẮT HẾT CỬA SỔ GAME RỒI MỚI CHẠY AUTOUPDATE
Nếu chạy autoupdate gặp lỗi. vui lòng reset (khởi động lại máy tính) rồi thực hiện việc chạy autoupdate

Cập nhật thành công vào game sẽ hiện các hình ảnh ITEM SỰ KIỆN

Nguồn gốc vật phẩm sự kiện & Phần thưởng

Vật PhẩmThông Tin
NPC Sự Kiện
Tọa độ : 221/222 Phượng Tường Phủ

Lá Dong (Không Khoá)

Vật Phầm Có Từ:
– Tham gia tống kim các trận trên 1000 điểm tích luỹ nhận 20 Lá Dong (Không Khoá)
– Qua 1 ải Bạch Hổ Đường Nhận 10 Lá Dong (Không Khoá)
– Bao Vạn Đồng mỗi 10 nhiệm vụ nhận 10 Lá Dong (Không Khoá)

Gạo Nếp (Không Khoá)


Vật Phầm Có Từ:
– Tham gia tống kim các trận trên 1000 điểm tích luỹ nhận 20 Gạo Nếp (Không Khoá)
– Qua 1 ải Bạch Hổ Đường Nhận 10 Gạo Nếp (Không Khoá)
– Bao Vạn Đồng mỗi 10 nhiệm vụ nhận Gạo Nếp (Không Khoá)

Nhân Bánh (Không Khoá)

Mua với giá 4 Kim ở NPC Sự Kiện

Bánh Chưng Thành Phẩm (Khoá)

Ghép cần :
x1 Lá Dong
X1 Gạo Nếp
X1 Nhân Bánh

Mỗi lần mở bánh Nhận : 2 000 000 EXP, 8000 Bạc Khoá, 800 Đồng Khoá

Dùng tối đa : 500 Cái

Mở đúng số lần nhận quà như sau :

-Mở 10 lần: 100 000 EXP , x5 huyền tinh 5
-Mở 50 Lần: 200 000 EXP, x5 Huyền Tinh 5, X5 Huyền TInh 6
-Mở 100 Lần: 300 000 EXP, x5 Huyền Tinh 5, X5 Huyền TInh 6
-Mở 150 Lần: 300 000 EXP, 200 Tiền Du Long, x5 Huyền Tinh 6, X2 Huyền TInh 7, 20v Đồng Khoá,20v Bạc Khoá
-Mở 200 Lần:
+2 Huyền Tinh 8 (Khoá)
+20v Đồng Khoá
+20v Bạc Khoá
+400 Tiền Du Long (Khoá)

-Mở 300 Lần:
+2 Huyền Tinh 8 (Khoá)
+20v Đồng Khoá
+20v Bạc Khoá
+400 Tiền Du Long (Khoá)

-Mở 400 Lần:
+2 Huyền Tinh 8 (Khoá)
+400 Tiền Du Long (Khoá)
+20v Đồng Khoá
+20v Bạc Khoá

-Mở 500 Lần
+2 Huyền Tinh 8 (Khoá)
+700 Tiền Du Long (Khoá)
+40v Đồng Khoá
+40v Bạc Khoá

Sự Kiện Tích Lũy Nạp Thẻ

Tích lũy nạp
(07/02-26/02)
Phần thưởng
Long Thần Kiếm
50 vạn Đồng10 Huyền Tinh 5
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
100 vạn Đồng10 Huyền Tinh 6
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
200 vạn Đồng20 Huyền Tinh 6
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
300 vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
300 Tiền Du Long
500 vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
300 Tiền Du Long
700 vạn đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
300 Tiền Du Long
1000 vạn đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
500 Tiền Du Long
1200 vạn đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
600 Tiền Du Long
1500 vạn đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
1 Huyền Tinh 9
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
1000 Tiền Du Long
1 Bổ Tu Lệnh
2000 Vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
1 Huyền Tinh 9
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
1000 Tiền Du Long
1 Bổ Tu Lệnh
2500 Vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
1 Huyền Tinh 9
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
1000 Tiền Du Long
1 Bổ Tu Lệnh
3000 Vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
1 Huyền Tinh 9
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
1000 Tiền Du Long
1 Bổ Tu Lệnh
4000 Vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
1 Huyền Tinh 9
2 Huyền Tinh 10
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
1000 Tiền Du Long
1 Bổ Tu Lệnh