Tin Tức

Sự Kiện Nấu Bánh Mùa Hạ (07/8-13/8)

02-07-2022

Sự Kiện Bang Hội Tranh Đoạt Chiến

  • Thời gian : Trận Công Thành Chiến Vào 20:00 ngày 10-8
  • Phần Thưởng
Bang HộiPhần Thưởng
Chiến thắng
(Điều kiện bang chiến thắng cả 2 GD1 và GD2)
500 Kim Nguyên Bảo
10 Viên Huyền Tinh 7 (Không Khoá)
(Bang Chủ inbox page để nhận và phát cho Bang Chúng)

Sự Kiện Tống Kim

  • Thời Gian : Trận Tống Kim 21:00 các ngày 7-8-9/8
  • Phần Thưởng
Thứ HạngQuà Tặng
TOP 150 Kim Nguyên Bảo
3 Huyền Tinh 7
TOP 240 Kim Nguyên Bảo
2 Huyền Tinh 7
TOP 320 Kim Nguyên Bảo
2 Huyền Tinh 7
TOP 4-201 Huyền Tinh 7

Phần quà tri ân sự kiện Nấu Bánh Mùa Hạ

Phần Thưởng
1 Huyền Tinh 8 (Khoá)
200 Củi Khô (Khoá)
(Nhận ở Túi Tân Thủ)
Vật PhẩmThông Tin
Gạo NếpVật Phầm Có Từ:
Tham gia các trận TỐNG KIM trong ngày và đạt tối thiếu 1000 Điểm nhận :

100 Gạo Nếp
Lá DứaVật Phầm Có Từ:
– Mua ở NPC Vua Hùng ở Phượng Tường với giá 15000 đồng
Nhân BánhVật Phầm Có Từ:
Mua ở NPC Vua Hùng ở Phượng Tường với giá 15000 Đồng.

Củi KhôVật Phầm Có Từ:
Tham gia các trận TỐNG KIM trong ngày và đạt tối thiếu 1000 Điểm nhận :

100 Củi

Cách sử dụng:
Các bạn đêm Củi Khô đến NPC Vua Hùng tại Phượng Tường để thêm củi.
Toàn bộ Server phải thêm đủ 1000 củi khô để Nồi Bánh xuất hiện tại Phượng Tường
Thời gian duy trì 10 phút
Khi thêm Củi các bạn sẽ nhận được 1 Củi khô/ 100 Kinh Nghiệm

Chế biến Bánh ÚCách chế biến Bánh Trung Thu :
Để chế biến được Bánh Ú  các bạn phải thêm Củi Khô để Nồi Bánh xuất hiện.
Khi Nồi Bánh xuất hiện tại Phượng Tường các bạn đối thoại để chế biến bánh
Bánh Ú phải đứng gần Nồi Bánh mới có thể sử dụng, Mỗi lần sử dụng sẽ bị delay 5s
Bánh Ú (Loại 1)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong
Chế Thành Công : 1 Bánh Trung Thu (Loại 1)

Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 Kinh nghiệm
2000 Bạc Khoá
200 Đồng Khoá

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)

5 Huyền Tinh 7 (Khoá)
20v Đồng Khoá
20v Bạc Khoá
Bánh Ú (Loại 2)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong + 10 Vạn Bạc

Chế Thành Công : 1 Bánh Trung Thu (Loại 2)
Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 Kinh nghiệm
2000 Bạc Khoá
200 Đồng Khoá
Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
1 Huyền Tinh 8 (Khoá)
2 Huyền Tinh 7 (Khoá)
20v Đồng Khoá
20v Bạc Khoá
Bánh Ú (Loại 3)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong
Chế Thành Công : 1 Bánh Trung Thu (Loại 3)
Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 EXP
2000 Bạc Khoá
300 Đồng Khoá

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
2 Huyền Tinh 8 (Khoá)
200 Tiền Du Long (Khoá)
20v Đồng Khoá
20v Bạc Khoá
Bánh Ú (Loại 4)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong , 1 Nhân Bánh

Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 EXP
2000 Bạc Khoá
200 Đồng Khoá

Chế Thành Công : 1 Bánh Trung Thu (Loại 4)

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
2 Huyền Tinh 8 (Khoá)
300 Tiền Du Long (Khoá)
40v Đồng Khoá
40v Bạc Khoá
Phần Thưởng Đạt Mốc Sử DụngPhần Thưởng Mốc Sử Dụng Bánh Ú Khi Mỗi Bánh Mở được MAX

3 Huyền Tinh 8 (Khoá)
1 Bổ Tu Lệnh (Khoá)
1 Thỏi Bạc Bang Hội Tiểu

Tích Lũy Nạp Thẻ Event

Tích lũy nạpPhần thưởng
Anh Hùng Kiếm
50 vạn Đồng10 Huyền Tinh 5
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
100 vạn Đồng10 Huyền Tinh 6
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
200 vạn Đồng20 Huyền Tinh 6
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
200 Tiền Du Long
300 vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
60v Bạc Khoá
50v Đồng Khoá
300 Tiền Du Long
500 vạn Đồng6 Huyền Tinh 7
2 Huyền Tinh 8
2 Huyền Tinh 9
60v bạc Khoá
70v Đồng KHoá
300 Tiền Du Long
1 Bổ Tu Lệnh
700 vạn Đồng6 Huyền Tinh 7
2 Huyền Tinh 8
2 Huyền Tinh 9
60v bạc Khoá
70v Đồng KHoá
300 Tiền Du Long
1000 Vạn đồng6 Huyền Tinh 7
2 Huyền Tinh 8
2 Huyền Tinh 9
60v bạc Khoá
70v Đồng KHoá
500 Tiền Du Long
1200 Vạn Đồng6 Huyền Tinh 7
2 Huyền Tinh 8
2 Huyền Tinh 9
1 Huyền Tinh 10
60v bạc Khoá
70v Đồng Khoá
500 Tiền Du Long
1 Bích Huyết Chiến Y (Áo Đồng Hành)