Tin Tức

Sự Kiện Nấu Bánh Mùa Hạ (19:00 14/11-20/11)

27-02-2022

Phần quà tri ân sự kiện Nấu Bánh Mùa Hạ

Phần Thưởng
1 Huyền Tinh 8 (Khoá)
200 Củi Khô (Khoá)
500 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
2 Tầng Lăng Hòa Thị Bích
(Nhận ở Túi Tân Thủ)
Vật PhẩmThông Tin
Gạo NếpVật Phầm Có Từ:
Tham gia các trận TỐNG KIM trong ngày và đạt tối thiếu 1000 Điểm nhận :

100 Gạo Nếp
Lá DứaVật Phầm Có Từ:
– Mua ở NPC Vua Hùng ở Phượng Tường với giá 15000 đồng
Nhân BánhVật Phầm Có Từ:
Mua ở NPC Vua Hùng ở Phượng Tường với giá 15000 Đồng.

Củi KhôVật Phầm Có Từ:
Tham gia các trận TỐNG KIM trong ngày và đạt tối thiếu 1000 Điểm nhận :

100 Củi

Cách sử dụng:
Các bạn đêm Củi Khô đến NPC Vua Hùng tại Phượng Tường để thêm củi.
Toàn bộ Server phải thêm đủ 1000 củi khô để Nồi Bánh xuất hiện tại Phượng Tường
Thời gian duy trì 10 phút
Khi thêm Củi các bạn sẽ nhận được 1 Củi khô/ 100 Kinh Nghiệm

Chế biến Bánh ÚCách chế biến Bánh Trung Thu :
Để chế biến được Bánh Ú  các bạn phải thêm Củi Khô để Nồi Bánh xuất hiện.
Khi Nồi Bánh xuất hiện tại Phượng Tường các bạn đối thoại để chế biến bánh
Bánh Ú phải đứng gần Nồi Bánh mới có thể sử dụng, Mỗi lần sử dụng sẽ bị delay 5s
Bánh Ú (Loại 1)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong
Chế Thành Công : 1 Bánh Trung Thu (Loại 1)

Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 Kinh nghiệm
2000 Bạc Khoá
200 Đồng Khoá

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)

5 Huyền Tinh 7 (Khoá)
20v Đồng Khoá
20v Bạc Khoá
Bánh Ú (Loại 2)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong + 10 Vạn Bạc

Chế Thành Công : 1 Bánh Trung Thu (Loại 2)
Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 Kinh nghiệm
2000 Bạc Khoá
200 Đồng Khoá
Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
1 Huyền Tinh 8 (Khoá)
2 Huyền Tinh 7 (Khoá)
20v Đồng Khoá
20v Bạc Khoá
Bánh Ú (Loại 3)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong
Chế Thành Công : 1 Bánh Trung Thu (Loại 3)
Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 EXP
2000 Bạc Khoá
300 Đồng Khoá

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
2 Huyền Tinh 8 (Khoá)
200 Tiền Du Long (Khoá)
20v Đồng Khoá
20v Bạc Khoá
Bánh Ú (Loại 4)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong , 1 Nhân Bánh

Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 EXP
2000 Bạc Khoá
200 Đồng Khoá

Chế Thành Công : 1 Bánh Trung Thu (Loại 4)

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
2 Huyền Tinh 8 (Khoá)
300 Tiền Du Long (Khoá)
40v Đồng Khoá
40v Bạc Khoá
Phần Thưởng Đạt Mốc Sử DụngPhần Thưởng Mốc Sử Dụng Bánh Ú Khi Mỗi Bánh Mở được MAX

3 Huyền Tinh 8 (Khoá)
1 Bổ Tu Lệnh (Khoá)
1 Thỏi Bạc Bang Hội Tiểu
200 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên

Tích Lũy Nạp Thẻ Event

Tích lũy nạpPhần thưởng
Anh Hùng Kiếm
50 vạn Đồng10 Huyền Tinh 5
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
100 vạn Đồng10 Huyền Tinh 6
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
200 vạn Đồng20 Huyền Tinh 6
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
200 Tiền Du Long
100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
1 Hòa Thị Ngọc
300 vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
60v Bạc Khoá
50v Đồng Khoá
300 Tiền Du Long
1 Đồng Hành Võ Lâm 5 Kỹ Năng
100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
1 Hòa Thị Ngọc
500 vạn Đồng6 Huyền Tinh 7
2 Huyền Tinh 8
2 Huyền Tinh 9
60v bạc Khoá
70v Đồng KHoá
300 Tiền Du Long
1 Bổ Tu Lệnh
100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
1 Hòa Thị Ngọc
1 Đồng Hành Võ Lâm 6 Kỹ Năng
x1 Bí kíp đồng hành thần thú
700 vạn Đồng6 Huyền Tinh 7
2 Huyền Tinh 8
2 Huyền Tinh 9
60v bạc Khoá
70v Đồng KHoá
300 Tiền Du Long
200 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
1 Hòa Thị Ngọc
1 Đồng Hành Võ Lâm 6 Kỹ Năng
x1 Tuyết Vũ (10 Ngày)
500 Tiền Du Long
x1 Bí kíp đồng hành thần thú
1000 Vạn đồng6 Huyền Tinh 7
2 Huyền Tinh 8
2 Huyền Tinh 9
60v bạc Khoá
70v Đồng KHoá
500 Tiền Du Long
200 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
1 Hòa Thị Ngọc
1 Đồng Hành Võ Lâm 6 Kỹ Năng
x1 Mặt Nạ Thiên Tử Ngát Trời (10 Ngày)
x1 Bí kíp đồng hành thần thú
x1 Vũ Khí PET 1
1200 Vạn Đồng6 Huyền Tinh 7
2 Huyền Tinh 8
2 Huyền Tinh 9
1 Huyền Tinh 10
60v bạc Khoá
70v Đồng Khoá
6000 Tiền Du Long
1000 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
1 Đồng Hành Võ Lâm 6 Kỹ Năng
500 Tiền Du Long
x1 Bí kíp đồng hành thần thú
Ngoại Trang Khuynh Thiên 7 Ngày
??