Tin Tức

Sự Kiện Quốc Khánh 2-9

06-11-2020

😊 Các anh hùng thân mến, ngập tràng các chuyên mục, sự kiện HOT như mở cấp 79, mở CTC thất thành đại chiến thì sự kiện 2-9 cũng là 1 sự kiện lớn trong Kiếm Thế 1 Xưa


Sự Kiện Bang Hội Tranh Đoạt Chiến :

 • Thời gian : Trận CTC Vào 19:50 ngày 1-9
 • Phần Thưởng
Bang HộiPhần Thưởng
Chiến thắng cả GD1 và GD2500 Kim Nguyên Bảo

Sự Kiện Tỷ Võ Tranh Tài – Nhận Lệnh Bài Chúc Phúc

 • Thời Gian : Trận Loạn Phái Vào 19:30 ngày 3-9
 • Phần Thưởng
Thứ HạngQuà Tặng
Quán QuânLên ngôi Tân Nhân Vương nhận thêm (Chưa tính quà gốc)
– 1 Lệnh Bài Chúc Phúc Trung
3 Huyền Tinh Cấp 7
Á QuânTham dự vòng Chung Kết (1 đội thi đấu) nhận thêm (Chưa tính quà gốc)
– 1 Lệnh Bài Chúc Phúc Trung
3 Huyền Tinh Cấp 7
Tứ CườngTham dự vòng Bán Kết (2 đội thi đấu)  nhận thêm (Chưa tính quà gốc)
3 Huyền Tinh Cấp 7
Bát CườngTham dự vòng Tứ Kết (4 đội thi đấu) nhận   nhận thêm (Chưa tính quà gốc)
2 Huyền Tinh Cấp 7
Vòng 16Tham dự vòng Loại Trực Tiếp (8 đội thi đấu) nhận   nhận thêm (Chưa tính quà gốc)
1 Huyền Tinh Cấp 7


Sự Kiện Đua TOP Tống Kim – Nhận Kim Nguyên Bảo

 • Thời Gian : Trận TK 21:00 ngày 5-9
 • Phần quà :
Thứ HạngQuà Tặng
TOP 150 Kim Nguyên Bảo
3 Huyền Tinh 7
TOP 240 Kim Nguyên Bảo
2 Huyền Tinh 7
TOP 3-102 Huyền Tinh 7
TOP 11-201 Huyền Tinh 7

Phần quà tri ân Quốc Khánh 2-9

Phần Thưởng
1 Huyền Tinh 8 (Khoá)

(Nhận vào 2-9 ở Túi Tân Thủ)


EVENT Kho Báu Vinh Danh

NPC Quản LÝ

Phượng Tường Phủ (222-221)


Công thức ghép vật phẩm

Vật PhẩmCần Mở
Rương bạc thườngTham các trận Tống Kim trong ngày đạt trên 1000 điểm tích luỹ nhận tối đa 5 Rương 1 Trận
Rương bạc tinh tế100 Tinh Hoạt Lực + 2 Kim Nguyên Bảo + 5 Quả Xíu Muội ( đạt trên 1000 điểm tích luỹ nhận )

Phần thưởng dùng Rương bạc thường

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa 100 Rương bạc thường
 • Sử dụng sẽ nhận được 40.000 Điểm Kinh Nghiệm và nhận thêm phần thưởng khi đạt mốc sử dụng tương ứng dưới đây
Mốc sử dụngPhần thưởng
Sử dụng Rương bạc thường đến cái thứ 102 Huyền Tinh 5
Sử dụng Rương bạc thường đến cái thứ 203 Huyền Tinh 5
Sử dụng Rương bạc thường đến cái thứ 501 Huyền Tinh 6
Sử dụng Rương bạc thường đến cái thứ 802 Huyền Tinh 6
Sử dụng Rương bạc thường đến cái thứ 100
1 Huyền Tinh 7

Phần thưởng dùng Rương bạc tinh tế

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa:
  • Đế Kiếm: Giới hạn sử dụng 300 Hộp Đồ Chơi Lớn
 • Sử dụng sẽ nhận được nphần thưởng khi đạt mốc sử dụng tương ứng dưới đây
Mốc sử dụngPhần thưởng
Sử dụng Rương bạc tinh tế đến cái thứ 103 Huyền Tinh 5
20 Tiền Du Long
2.000.000 EXP
5v Bạc Khoá
5v Đồng Khoá
Sử dụng Rương bạc tinh tế đến cái thứ 306 Huyền Tinh 5
30 Tiền Du Long
2.500.000 EXP
10v Bạc Khoá
10v Đồng Khoá
Sử dụng Rương bạc tinh tế đến cái thứ 50 3 Huyền Tinh 6
40 Tiền Du Long
3.000.000 EXP
20v Bạc Khoá
15v Đồng Khoá
Sử dụng Rương bạc tinh tế đến cái thứ 100 6 Huyền Tinh 6
40 Tiền Du Long
3.500.000 EXP
30v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
Sử dụng Rương bạc tinh tế đến cái thứ 150 3 Huyền Tinh 7
60 Tiền Du Long
4.000.000 EXP
40v Bạc Khoá
25v Đồng Khoá
Sử dụng Rương bạc tinh tế đến cái thứ 200 1 Huyền Tinh 8
100 Tiền Du Long
4.500.000 EXP
50v Bạc Khoá
30v Đồng Khoá
Sử dụng Rương bạc tinh tế đến cái thứ 250 1 Huyền Tinh 8
100 Tiền Du Long
5.000.000 EXP
60v Bạc Khoá
35v Đồng Khoá
Sử dụng Rương bạc tinh tế đến cái thứ 300 1 Huyền Tinh 8
100 Tiền Du Long
5.000.000 EXP
70v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá

Tích nạp sự kiện

Tích lũy nạpPhần thưởng
Thổ Kiếm
50 vạn Đồng2 Huyền Tinh 6
5 Vạn Bạc Khoá
1 Vạn Đồng Khoá
100 vạn Đồng3 Huyền Tinh 6
10 Vạn Bạc Khoá
1 Vạn Đồng Khoá
200 vạn Đồng6 Huyền Tinh 6
20 Vạn bạc Khoá
20 Vạn Đồng Khoá
300 vạn Đồng2 Huyền Tinh 7
40 Vạn Bạc Khoá
30 Vạn Đồng Khoá
500 vạn Đồng 5 Huyền Tinh 7
80 Vạn Bạc Khoá
50 Vạn Đồng Khoá