Tin Tức

Sự Kiện Tết Dương Lịch S3 GD4 (23-1-2022/29-1-2022)

31-12-2021

Sự Kiện Bang Hội Tranh Đoạt Chiến :

  • Thời gian : Trận Công Thành Chiến (Thất Thành) Vào 19:30 ngày 19-1-2022
  • Phần Thưởng
Bang HộiPhần Thưởng
Chiến thắng
(Điều kiện bang chiến thắng cả 2 GD1 và GD2)
500 Kim Nguyên Bảo
10 Viên Huyền Tinh 7 (Không Khoá)
(Bang Chủ inbox page để nhận và phát cho Bang Chúng)


Sự Kiện Đua TOP Tống Kim – Nhận Kim Nguyên Bảo

  • Thời Gian : Trận TK 21:00 ngày 23, 24 và 25 – 01-2022
  • Phần quà :
Thứ HạngQuà Tặng
TOP 150 Kim Nguyên Bảo
3 Huyền Tinh 7
TOP 240 Kim Nguyên Bảo
2 Huyền Tinh 7
TOP 320 Kim Nguyên Bảo
2 Huyền Tinh 7
TOP 4-201 Huyền Tinh 7

Phần quà tri ân sự kiện Tết Nguyên Đáng

Phần Thưởng
2 Huyền Tinh 7 (Khoá)
200 Củi Khô (Khoá)
(Nhận vào 22-1 ở Túi Tân Thủ)

Sự kiện này dành cho mọi anh em vui chơi, có 4 mốc nhỏ và 1 mốc lớn, anh em nào có đồng ít sẽ ăn được mốc ít, ai có đồng nhiều sẽ ăn được mốc to và toàn bộ mốc. Các giới hạn sẽ được đặt ra 1 ngày chỉ mở tối đa 1 số lượng nhất định bánh để EVENT diễn ra chậm và vui nhất có thể.

Vật PhẩmThông Tin
Thời Gian22-1-2022- 23:59 29-01-2022
Gạo NếpVật Phầm Có Từ:
Tham gia các trận TỐNG KIM trong ngày và đạt tối thiếu 1000 Điểm nhận :

50 Gạo Nếp
Lá DongVật Phầm Có Từ:
– Mua ở NPC Vua Hùng ở Phượng Tường với giá 14000 đồng
Nhân bánhVật Phầm Có Từ:
– Mua ở NPC Vua Hùng ở Phượng Tường với giá 14000 Đồng.

Củi KhôVật Phầm Có Từ:
Tham gia các trận TỐNG KIM trong ngày và đạt tối thiếu 1000 Điểm nhận :

50 Củi

Cách sử dụng:
Các bạn đêm Củi Khô đến NPC Vua Hùng tại Phượng Tường để thêm củi.
Toàn bộ Server phải thêm Đủ 1000 Củi khô Nồi bánh mới xuất hiện tại Phượng Tường,
Thời gian duy trì 10 phút.
Chế biến Bánh ÚCách chế biến Bánh Ú:
Để chế biến được Bánh Ú các bạn phải thêm Củi Khô để Nồi Bánh xuất hiện.
Khi Nồi Bánh xuất hiện tại Phượng Tường các bạn đối thoại để chế biến bánh
Bánh Ú phải đứng gần Nồi Bánh mới có thể sử dụng, Mỗi lần sử dụng sẽ bị delay 5s
Bánh Ú (Loại 1)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong
Chế Thành Công : 1 Bánh Ú (Loại 1)

Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 Kinh nghiệm
2000 Bạc KHoá
200 Đồng Khoá

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)

5 Huyền Tinh 7 (Khoá)
10v Đồng Khoá
20v Bạc Khoá
Bánh Ú (Loại 2)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong + 10 Vạn Bạc

Chế Thành Công : 1 Bánh Tét (Loại 2)
Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 Kinh nghiệm
2000 Bạc KHoá
200 Đồng Khoá

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)

5 Huyền Tinh 7 (Khoá)
10v Đồng Khoá
20v Bạc Khoá
Bánh Ú (Loại 3)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong
Chế Thành Công : 1 Bánh Tét (Loại 3)
Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 EXP
2000 Bạc KHoá
200 Đồng Khoá


Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)

2 Huyền Tinh 8 (Khoá)
10v Đồng khoá
20v Bạc Khoá
Bánh Ú (Loại 4)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dong, 1 Nhân Bánh

Sử Dụng 1 Bánh Nhận :
2000 Bạc KHoá
200 Đồng Khoá


Chế Thành Công : 1 Bánh Tét (Loại 4)

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
2 Huyền Tinh 8 (Khoá)
10 Vạn Đồng Khoá
20 Vạn Bạc Khoá
Phần Thưởng Đạt Móc Sử DụngPhần Thưởng Mốc Sử Dụng Bánh Ú Khi Mỗi Bánh Mở được MAX


2 Huyền Tinh 8 (Khoá)
700 Tiền Du Long

Tích nạp sự kiện

Tích lũy nạpPhần thưởng
Bạch Hổ Kiếm
50 vạn Đồng15 Huyền Tinh 5
10v Bạc Khoá
10v Đồng Khoá
100 vạn Đồng10 Huyền Tinh 6
10v Bạc Khoá
10v Đồng Khoá
200 vạn Đồng15 Huyền Tinh 6
10v Bạc Khoá
10v Đồng Khoá
200 Tiền Du Long
300 vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
30v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
300 Tiền Du Long
500 vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
30v bạc Khoá
30v Đồng KHoá
500 Tiền Du Long
1 Bích Huyết Chiến Y
700 vạn Đồng5 Huyền Tinh 8
30v Bạc Khoá
30v Đồng Khoá
500 Tiền Du Long
1 LB Phụ Tu Môn Phái