Tin Tức

Sự Kiện Trung Thu GD4 (23/11-02/12)

09-11-2021

Phần quà tri ân sự kiện Trung Thu GD4

Phần Thưởng
1 Huyền Tinh 8 (Khoá)
200 Củi Khô (Khoá)
(Nhận vào 21-10 ở Túi Tân Thủ)
Vật PhẩmThông Tin
Thời Gian23/11- 23:59 02/12
Gạo NếpVật Phầm Có Từ:
Tham gia các trận TỐNG KIM trong ngày và đạt tối thiếu 1000 Điểm nhận :

50 Gạo Nếp
Lá DứaVật Phầm Có Từ:
– Mua ở NPC Vua Hùng ở Phượng Tường với giá 22000 đồng
Trứng MuốiVật Phầm Có Từ:
– Mua ở NPC Vua Hùng ở Phượng Tường với giá 22000 Đồng.

Củi KhôVật Phầm Có Từ:
Tham gia các trận TỐNG KIM trong ngày và đạt tối thiếu 1000 Điểm nhận :

50 Củi

Cách sử dụng:
Các bạn đêm Củi Khô đến NPC Vua Hùng tại Phượng Tường để thêm củi.
Toàn bộ Server phải thêm Đủ 1000 Củi khô Nồi bánh mới xuất hiện tại Phượng Tường,
Thời gian duy trì 10 phút.
Khi thêm Củi các bạn sẽ nhận được 1 Củi khô/ 100 Bạc khóa

Chế biến Bánh Trung ThuCách chế biến Bánh Trung Thu :
Để chế biến được Bánh Trung Thu  các bạn phải thêm Củi Khô để Nồi Bánh xuất hiện.
Khi Nồi Bánh xuất hiện tại Phượng Tường các bạn đối thoại để chế biến bánh
Bánh Ú phải đứng gần Nồi Bánh mới có thể sử dụng, Mỗi lần sử dụng sẽ bị delay 5s
Bánh Trung Thu (Loại 1)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dứa
Chế Thành Công : 1 Bánh Trung Thu (Loại 1)

Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 Kinh nghiệm

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)

10 Huyền Tinh 7 (Khoá)
2 Sách EXP Đồng Hành
50v Đồng Khoá
100v Bạc Khoá
Bánh Trung Thu (Loại 2)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dứa + 10 Vạn Bạc

Chế Thành Công : 1 Bánh Trung Thu (Loại 2)
Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 Kinh nghiệm
Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
3 Huyền Tinh 8 (Khoá)
2 Sách EXP Đồng Hành
2 Thỏi Bạc bang Hội (Tiểu)
50v Đồng khoá
100v Bạc Khoá
Bánh Trung Thu (Loại 3)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dứa
Chế Thành Công : 1 Bánh Trung Thu (Loại 3)
Sử Dụng Phần Thưởng :
50.000 EXP

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
1 Huyền Tinh 9 (Khoá)
300 Tiền Du Long (Khoá)
2 Sách EXP Đồng Hành
50v Đồng khoá
100v Bạc Khoá
Bánh Trung Thu (Loại 4)Vật Phầm Có Từ Chế Tạo:
Nguyên Liệu: 10 Gạo Nếp, 1 Lá Dứa , 1 Trứng Muối

Chế Thành Công : 1 Bánh Trung Thu (Loại 4)

Dùng tới 100 Cái sẽ nhận quà : (MAX Chỉ được mở 100 Bánh)
1 Huyền Tinh 9 (Khoá)
500 Tiền Du Long (Khoá)
2 Sách EXP Đồng Hành
50 Vạn Đồng Khoá
200 Vạn Bạc Khoá
Phần Thưởng Đạt Mốc Sử DụngPhần Thưởng Mốc Sử Dụng Bánh Trung Thu Khi Mỗi Bánh Mở được MAX

1 Huyền Tinh 10 (Khoá)
1 Bổ Tu Lệnh (Khoá)
1 Thỏi Bạc Bang Hội Đại
5 Sách EXP Đồng Hành
500 Tiền Du Long
Kim Lân Hộ Uyển

Thổ Kiếm :
1 Huyền Tinh 10 (Khoá)
1 Thỏi Bạc Bang Hội Đại
5 Sách EXP Đồng Hành
3 Hoà Thị Ngọc
500 Tiền Du Long

Tích nạp sự kiện

Tích lũy nạpPhần thưởng
Đế Kiếm
Phần Thưởng
Thổ Kiếm
50 vạn Đồng3 Huyền Tinh 7
2 Sách EXP Đồng Hành
100 Tiền Du Long
3 Huyền Tinh 7
2 Sách EXP Đồng Hành
100 Tiền Du Long
1 Hoà Thị Ngọc
100 vạn Đồng5 Huyền Tinh 7
2 Sách EXP Đồng Hành
100 Tiền Du Long
5 Huyền Tinh 7
2 Sách EXP Đồng Hành
100 Tiền Du Long
2 Hoà Thị Ngọc
200 vạn Đồng5 Huyền Tinh 7
3 Sách EXP Đồng Hành
100 Tiền Du Long
5 Huyền Tinh 7
3 Sách EXP Đồng Hành
100 Tiền Du Long
2 Hoà Thị Ngọc
300 vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
3 Sách EXP Đồng Hành
200 Tiền Du Long
1 Hoà Thị Ngọc (Khoá)
10 Huyền Tinh 7
3 Sách EXP Đồng Hành
200 Tiền Du Long
2 Hoà Thị Ngọc
500 vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
3 Sách EXP Đồng Hành
300 Tiền Du Long
1 Hoà Thị Ngọc (Khoá)
Đồng Hành Võ Lâm (Mở Nhận 5 SKILL RAMDOM)
1 Bổ Tu Lệnh
10 Huyền Tinh 7
3 Sách EXP Đồng Hành
300 Tiền Du Long
2 Hoà Thị Ngọc 1 Bổ Tu Lệnh
1000 vạn Đồng2 Huyền Tinh 9
5 Sách EXP Đồng Hành
1 Thỏi Bạc Bang Hội Tiểu
500 Tiền Du Long
1 Hoà Thị Ngọc (Khoá)
Kim Lân Chiến Y
1 Mặt Nạ Thiên Tử +1 Kỹ Năng Phái (10 Ngày)
2 Huyền Tinh 9
5 Sách EXP Đồng Hành
1 Thỏi Bạc Bang Hội Tiểu
500 Tiền Du Long
2 Hoà Thị Ngọc
1 Mặt Nạ Thiên Tử +1 Kỹ Năng Phái (10 Ngày)