Tin Tức

Sự Kiện Vui Mừng Đất Nước (04/07-13/07)

27-04-2022

QUÝ ANH HÙNG VUI LÒNG CHẠY AUTO UPDATE ĐỂ CẬP NHẬP HÌNH ẢNH VẬT PHẨM EVENT

Phần quà tri ân sự kiện

Phần Thưởng
1 Huyền Tinh 8 (Khoá)
500 Huyền Chân Đơn (Khoá)
(Nhận ở Túi Tân Thủ)

NPC Sự Kiện

Npc Tổng Quản Sự Kiện – Phượng Tường Phủ
Vật PhẩmNguồn Gốc
Huyền Chân Đơn

Tham Gia Tống Kim đạt ít nhất 1000 điểm để nhận 50 Cái
Hộp Quà Chiến Công Trác Việt
Tham Gia tống kim đạt tối thiểu 3000 điểm để nhận 20 Rương
Hộp Quà Chiến Công Huy Hoàng
Nhận Huyền Chân ở Tống Kim và đổi ở NPC Tổng Quản Sự Kiện
Mở ra cần 100 tinh hoạt lực + 3 Kim Nguyên Bảo

Khi mở các hộp quà đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt

Số Lần Mở Hộp Quà Trác ViệtQuà Thưởng
Mở Lần 102 Huyền Tinh 5 (Khoá)
Mở Lần 20 3 Huyền Tinh 5 (Khoá)
Mở Lần 50 2 Huyền Tinh 6 (Khoá)
Mở Lần 80 3 Huyền Tinh 6 (Khoá)
Mở Lần 1004 Huyền Tinh 6 (Khoá)
Số Lần Mở Hộp Quà Huy Hoàng Quà Thưởng
Mở Lần 101 Huyền Tinh 7
2.000.000 Kinh Nghiệm
5v Bạc Khoá
5v Đồng Khoá
Mở Lần 302 Huyền Tinh 7
2.500.000 Kinh Nghiệm
10v Bạc Khoá
10v Đồng Khoá
Mở Lần 50 5 Huyền Tinh 7
3.000.000 Kinh Nghiệm
20v Bạc Khoá
15v Đồng Khoá
Mở Lần 1005 Huyền Tinh 7
3.500.000 Kinh Nghiệm
30v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
Mở Lần 1505 Huyền Tinh 7
4.000.000 Kinh Nghiệm
40v Bạc Khoá
25v Đồng Khoá
Mở Lần 2001 Huyền Tinh 8
300 Tiền Du Long
4.500.000 Kinh Nghiệm
50v Bạc Khoá
30v Đồng Khoá
Mở Lần 2502 Huyền Tinh 8
10.000.000 Kinh Nghiệm
500 Tiền Du Long
60v Bạc Khoá
35v Đồng Khoá

Tích Lũy Nạp Thẻ Event

Tích lũy nạpPhần thưởng
50 vạn Đồng10 Huyền Tinh
100 Tiền Du Long
20 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
100 vạn Đồng15 Huyền Tinh 5
200 Tiền Du Long
20 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
1 Hoà Thị Ngọc
200 vạn Đồng5 Huyền Tinh 6
300 Tiền Du Long
100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
1 Hoà Thị Ngọc
300 vạn Đồng10 Huyền Tinh 6
400 Tiền Du Long
100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
1 Hoà Thị Ngọc
500 vạn Đồng20 huyền tinh 7
500 Tiền Du Long
1 thỏi bạc bang hội Tiểu
100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
1 Hoà Thị Ngọc
700 vạn Đồng4 Huyền Tinh 9
500 Tiền Du Long
1 thỏi bạc bang hội Tiểu
1 Bổ Tu Lệnh
100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
1 Hoà Thị Ngọc
1 Đồng Hành Võ Lâm (6 Kỹ Năng)
1000 Vạn Đồng4 Huyền Tinh 9
500 Tiền Du Long
1 thỏi bạc bang hội Tiểu
1 Bổ Tu Lệnh
100 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên
1 Hoà Thị Ngọc
1 Đồng Hành Võ Lâm (6 Kỹ Năng)
Vũ Khí DH Kim Long

QUÝ ANH HÙNG VUI LÒNG CHẠY AUTO UPDATE ĐỂ CẬP NHẬP HÌNH ẢNH VẬT PHẨM EVENT