Cẩm Nang

Tinh Hoạt Lực

07-11-2020

Phúc lợi Tinh Hoạt Lực

  • Đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện Uy Danh Giang Hồ đạt 60 điểmXếp Hạng Uy Danh theo yêu cầu khi mua sẽ được giảm giá 80%
  • Hoặc đã rút 2.000 vạn Đồng thì sẽ được mua  Tinh Hoạt Lực giảm giá 80% (Vĩnh Viễn)
  • Xếp hạng Uy Danh Giang Hồ sẽ được cập nhật vào lúc 03h00 Hàng Ngày
  • Điểm Uy Danh Giang Hồ – sẽ được làm mới (reset) về 0 điểm vào mỗi 03:00 sáng Thứ 7 Hàng Tuần
  • Để mua Tinh Hoạt Lực các bạn mở giao diện Hành Trang (Phím tắt F2) tìm vật phẩm Túi Tân Thủ mở ra để mua
Vật phẩm Đơn giá 1 bình (Đồng thường) Mua mỗi ngày
Giá Gốc Giảm 40% Giảm 80%

Tinh Lực (Tiểu)

4000

2400

800

5

Hoạt Lực (Tiểu)

4000

2400

800

5

Tinh Lực (Trung)

12000

7200

2400

5

Hoạt Lực (Trung)

12000

7200

2400

5

Tinh Lực (Đại)

30000

18000

6000

10

Hoạt Lực (Đại)

30000

18000

6000

10