Cẩm Nang

Trang bị Danh Vọng (Bạch Ngân / Hoàng Kim)

07-11-2020

Trang bị Danh Vọng

 • Trang bị Danh Vọng được chia làm 2 loại gọi tên là Bạch NgânHoàng Kim
 • Riêng đối với Vũ Khí Tần Lăng Bạch NgânHoàng Kim xem >>> HƯỚNG DẪN CHI TIẾT <<<

Mua Trang bị Danh Vọng

 • Để mua loại trang bị này sẽ cần đến gặp NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Chọn Mua Trang bị Bạch Ngân / Hoàng Kim
 • Chọn loại trang bị muốn mua, mỗi trang bị sẽ tương ứng với 1 loại danh vọng
 • Ví dụ ở đây mình mua Lưng – Danh vọng Thịnh Hạ 2008 cần đạt cấp Hiển Hách [2]
 • Để xem cấp danh vọng mình mở giao diện Danh vọng (Phím tắt F1)
 • Danh vọng chưa đủ cấp, cần gia tăng sẽ phải đến gặp NPC Long Ngũ Thái Gia mua Tiểu Du Long
 • Với mỗi Tiểu Du Long sẽ gia tăng 1 loại danh vọng khác nhau, cần gì thì mua cái đó với giá 1000 Tiền Du Long/1 Tiểu Du Long
 • Mua thành công sẽ nhận được Tiểu Du Long tương ứng
 • Sử dụng để gia tăng danh vọng
 • Khi sử dụng đủ tiểu du long để đạt đến cấp yêu cầu đến gặp thương gia tiêu dao để mua trang bị

Kỹ năng Trang Bị Bạch Ngân / Hoàng Kim

 • Đối với trang bị Bạch Ngân / Hoàng Kim khi cường hóa +4 sẽ có 1 hiệu ứng đặc biệt riêng
Trang BịBạch NgânHoàng Kim
/ Mạo Tử (Nón)
/ Y Phục (Áo)
/ Hộ Uyển (Tay)
/ Chiến Ngoa (Giày)