Cẩm Nang

Xếp hạng Tích lũy Tống Kim (Hàng Tuần)

16-05-2021
Máy chủTrạng thái tính năng
Thổ Kiếm17-6 Mở

Thời gian cập nhật xếp hạng

  • Thời gian mở tính năng: 17-6
  • Thời gian nhận thưởng và Reset BXH : Thứ 2 hằng tuần, nhận quà trong thời gian 10:00 > 19:00 trong thứ 2
  • Hệ thống cập nhật xếp hạng tích lũy tống kim trận 21h tại NPC Lễ Quân mỗi ngày 1 lần

Phần thưởng

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 11 Huyền Tinh 9
Danh Hiệu: Quân Hàm Tống Kim Vô Song
1 Vạn Vật Quy Tiên Đơn (Khóa)
50 Rương TBDH (Khóa)
Hạng 22 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
Danh Hiệu: Quân Hàm Tống Kim Võ Thánh
1 Vạn Vật Quy Tiên Đơn (Khóa)
40 Rương TBDH (Khóa)
Hạng 31 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
Danh Hiệu: Quân Hàm Tống Kim Chí Tôn
1 Vạn Vật Quy Tiên Đơn (Khóa)
30 Rương TBDH (Khóa)
Hạng 4-102 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
Danh Hiệu: Quân Hàm Tống Kim Ỷ Thiên
1 Vạn Vật Quy Tiên Đơn (Khóa)
20 Rương TBDH (Khóa)