Cẩm Nang

Uy Danh Giang Hồ (Làm mới RS về 0 mỗi tuần)

01-10-2022
MÁY CHỦ ÁP DỤNG – ĐẾ KIẾM / ANH HÙNG KIẾM / ĐẾ VƯƠNG KIẾM

Làm mới mỗi tuần

 • Mỗi tuần từ 03:00 Thứ 7 tất cả người chơi sẽ được làm mới (reset) lại số điểm giang hồ về 0 điểm.
 • Số lần tham gia Tiêu Dao Cốc, Hải Tặc sẽ làm mới (reset) lại vào thứ 2 hàng tuần, vậy nên trước đó các bạn hãy đi hết

Tác dụng của Uy Danh Giang Hồ

Làm sao để có Uy Danh ?

 • Mỗi ngày giang hồ sẽ tự động giảm 2%, không vượt quá 20 điểm/1 ngày.
 • Hệ thống sẽ cập nhật xếp hạng vào lúc 19h00 Tối Thứ 2 Hàng Tuần
Hoạt động Phần thưởng/Ghi chú
Thương Hội
 • Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ nhận 0 điểm
Ải Gia Tộc
 • Giết boss trong các phòng
  • Cấp dưới 60 tăng 5 điểm
  • Cấp 61-79 tăng 3 điểm
 • Từ cấp 80 trở lên không nhận được nữa.
Trứng Du Long
 • Tăng 2 điểm, mỗi ngày sử dụng 1 quả
Truy nã Hải Tặc
 • Gặp Hình Bổ Đầu tiếp nhận, hoàn thành tối đa 6 lần trong ngày, mỗi lần sẽ nhận 1 điểm, tối đa 1 tuần30 điểm.
 • Uy Danh chỉ nhận được nếu diệt đúng quái theo cấp, ví dụ cấp 50 nhận nhiệm vụ cấp 50, cấp 60 nhận nhiệm vụ cấp 60, …
Nhiệm vụ Nghĩa Quân
 • Gặp Bao Vạn Đồng tiếp nhận, hoàn thành 10 lần trong ngày sẽ nhận 2 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 10 điểm, từ cấp 80 trở lên không nhận được nữa.
Phó bản Tàng Bảo Đồ
 • Tiêu diệt BOSS trong phó bản tất cả thành viên được 2 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 40 điểm, từ cấp 80 trở lên không nhận được nữa.
Thiên Quỳnh Cung
 • Tăng 0.
Bạch Hổ Đường
 • Giết BOSS của 3 tầng sẽ nhận được 2, 3, 4 điểm, Qua 1 tầng được 1 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 60 điểm, sau khi mở Bạch Hổ Đường (Cao) thì qua mỗi tầng ở Sơ không được nữa.
Chiến trường Tống Kim
 • Hạng 1 nhận 10 điểm
 • Hạng 2 đến 10 nhận 8 điểm
 • Hạng 11 đến 20 nhận 6 điểm.
 • Là người chơi Đã Gia Nhập Bang Hội tham gia Tống Kim đạt Tích Lũy
  • Trên 4500 điểm nhận 5 điểm
  • Trên 3000 điểm nhận 4 điểm
 • Mỗi tuần tối đa 60 điểm.
Thi Đấu Môn Phái
 • Sau khi kết thúc vòng loại chuẩn bị tiến vào vòng 1-16 người chơi đạt điều kiện như sau:
  • Hạng 1 nhận 30 điểm
  • Hạng 2 đến 4 nhận 20 điểm
  • Hạng 5 đến 8 nhận 10 điểm
  • Hạng 9 đến 16 nhận 6 điểm.
 • Sau khi kết thúc hoạt động người chơi tới gặp NPC Chưởng Môn chọn Tích lũy đổi thưởng như sau:
  • 4800 điểm nhận 8 điểm
  • 4000 điểm nhận 6 điểm
  • 3200 điểm nhận 5 điểm
  • trên 2400 điểm nhận 4 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 60 điểm.
Đại sư huynh/Sư tỷ môn phái
 • Là Đại Sư Huynh / Sư Tỷ tăng 0 điểm.
Đoán Hoa Đăng
 • Trả lời Đúng từ 10-14 câu nhận 2 điểm.
 • Trả lời Đúng từ 15-19 câu nhận 3 điểm.
 • Trả lời Đúng từ 20-24 câu nhận 4 điểm.
 • Trả lời Đúng từ 25-29 câu nhận 5 điểm.
 • Trả lời Đúng từ 30 câu nhận 6 điểm.
Tiêu Dao Cốc
 • Mỗi lần qua ải 2 được 2 điểm,ải 3 được 4 điểm, ải 4 được 10 điểm, ải 5 được 16 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 100 điểm.
Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ 55/75/95
 • Mỗi khi tiêu diệt được 1 cao thủ cấp 55, 75, 95 tất cả thành viên trong đội đều nhận được 2, 3, 5 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 60 điểm, tiêu diệt boss từ Câu Hồn Ngọc không được.
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Bang hội có 1 Lãnh Thổ thành viên đủ 800 điểm Công Trạng nhận 30 điểm