Tin Tức

Sự Kiện Lễ Tình Yêu (27/02-16/03)

26-02-2024

Cập nhật phiên bản để hiển thị ITEM Sự Kiện

Hình ảnhGhi chú
TẮT HẾT CỬA SỔ GAME RỒI MỚI CHẠY AUTOUPDATE
Nếu chạy autoupdate gặp lỗi. vui lòng reset (khởi động lại máy tính) rồi thực hiện việc chạy autoupdate

Cập nhật thành công vào game sẽ hiện các hình ảnh ITEM SỰ KIỆN

Nguồn gốc vật phẩm sự kiện & Phần thưởng

Vật PhẩmThông Tin

NPC Sự Kiện Valentine
Tọa độ : 220/219 Phượng Tường Phủ


Chocolate
Vật Phầm Có Từ:
– Tham gia tống kim các trận trên 1000 điểm tích luỹ nhận 5 Chocolate (Không Khoá)
– Qua 1 ải Bạch Hổ Đường Nhận 2 Chocolate (Không Khoá)
– Bao Vạn Đồng mỗi 10 nhiệm vụ nhận 2 Chocolate (Không Khoá)

Khuôn Hình Trái Tim
Mua với giá 10v Đồng Thường ở NPC Sự Kiện Valentine

Tình-Khuynh Quốc Khuynh Thành
Mua với giá 10v Đồng Thường ở NPC Sự Kiện Valentine

Chocolate Tình Yêu
Ghép cần :
– x1 Chocolate
– 5v Bạc Thường

Ramdom nhận Huyền Tinh 4 (Khóa)

Dùng tối đa : 100 Cái

Sử Dụng Phần Thưởng :
40.000 Kinh nghiệm
2000 Bạc KHoá
200 Đồng Khoá

Mở tới lần thứ 50 và 100 : Nhận x2 Huyền Tinh 7 (Khóa)


Thiên Sứ Ngọt Ngào
Ghép cần :
– x1 Chocolate
– x1 Khuôn hình trái tim

Dùng tối đa : 100 Cái

Sử Dụng Phần Thưởng :
Mỗi lần mở bánh Nhận : 4 000 000 EXP, 8000 Bạc Khoá, 800 Đồng Khoá
(Random mở được HT5 nếu may mắn)

Mở tới lần thứ 50:
100 Tiền Du Long

Mở tới lần thứ 100:
4 Huyền Tinh 8
40v đồng khoá
40v bạc khoá
800 Tiền du long

Tình Yêu Vĩnh Cửu
Ghép cần :
– x1 Chocolate
– x1 Tình Khuynh Quốc Khuynh Thành

Dùng tối đa : 100 Cái

Sử Dụng Phần Thưởng :
4 000 000 EXP, 8000 Bạc Khoá, 800 Đồng Khoá
(Random mở được HT6 nếu may mắn)

Mở tới lần thứ 50:
100 Tiền Du Long

Mở tới lần thứ 100:
4 Huyền Tinh 8
60v đồng khoá
60v bạc khoá
1100 Tiền du long

Sự Kiện Tích Lũy Nạp Thẻ

Tích lũy nạp
(27/02-16/03)
Phần thưởng
Long Thần Kiếm
50 vạn Đồng10 Huyền Tinh 5
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
100 vạn Đồng10 Huyền Tinh 6
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
200 vạn Đồng20 Huyền Tinh 6
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
300 vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
300 Tiền Du Long
500 vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
300 Tiền Du Long
700 vạn đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
300 Tiền Du Long
1000 vạn đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
500 Tiền Du Long
1200 vạn đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
600 Tiền Du Long
x2 Hoà Thị Ngọc
1500 vạn đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
1 Huyền Tinh 9
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
1000 Tiền Du Long
1 Bổ Tu Lệnh
x2 Hoà Thị Ngọc
2000 Vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
1 Huyền Tinh 9
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
1000 Tiền Du Long
1 Bổ Tu Lệnh
x2 Hoà Thị Ngọc
2500 Vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
1 Huyền Tinh 9
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
1000 Tiền Du Long
1 Bổ Tu Lệnh
x2 Hoà Thị Ngọc
3000 Vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
1 Huyền Tinh 9
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
1000 Tiền Du Long
1 Bổ Tu Lệnh
x2 Hoà Thị Ngọc
4000 Vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
1 Huyền Tinh 9
2 Huyền Tinh 10
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
1000 Tiền Du Long
1 Bổ Tu Lệnh
x2 Hoà Thị Ngọc
5000 Vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
1 Huyền Tinh 9
2 Huyền Tinh 10
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
1000 Tiền Du Long
1 Bổ Tu Lệnh
x2 Hoà Thị Ngọc