Cẩm Nang

Hướng dẫn cày Bạc và Đồng

07-11-2020

Hướng dẫn kiếm Bạc Thường

  • Chế đồ từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sau đó đem bán cho các tiệm
  • Mua Thỏi Vàng (hoặc Thỏi Vàng Đại) trên Kỳ Trân Các, phím tắt Ctrl+G

Hướng dẫn kiếm Bạc Khóa

  • Hạ quái tại các bản đồ luyện công
  • Mua Thỏi Vàng (hoặc Thỏi Vàng Đại) trên Kỳ Trân Các, phím tắt Ctrl+G
  • Làm nhiệm vụ Thương Hội

Hướng dẫn kiếm Đồng Thường

  • Đăng nhập và nạp thẻ tại website Tài khoản Kiếm Thế 1 Xưa
  • Hạ BOSS Võ Lâm Cao Thủ nhận 5000 Đồng Thường/1 BOSS
  • Hạ BOSS Tần Thủy Hoàng nhận 50 vạn Đồng Thường

Hướng dẫn kiếm Đồng Khóa

  • Hoạt động kiếm đồng khóa khá nhiều