Cẩm Nang

Viễn Cổ Thần Thú – Hỏa / Lam / Hắc Kỳ Lân

03-03-2021

Viễn Cổ Thần Thú là loài thú hoang dã cổ xưa mới xuất hiện trở lại. Đây là loài có sức mạnh vô song không dễ dàng bị hạ gục. Tương truyền, các cao thủ hùng mạnh phải mất nhiều thời gian mới có thể tiêu diệt được những con thú này.

Thời gian và Vị trí xuất hiện

BOSSGhi chú
Hỏa Kỳ LânThời gian: Từ 20:00 đến 22:00
Thứ 2 Hàng Tuần
Vị trí: 222/221 Tàn Tích Cung A Phòng
Lam Kỳ LânThời gian: Từ 20:00 đến 22:00
Thứ 2 Hàng Tuần
Vị trí: 222/217 Mạc Bắc Thảo Nguyên
Hắc Kỳ LânThời gian: Từ 20:00 đến 22:00
Thứ 2 Hàng Tuần
Vị trí: 215/216 Mông Cổ Vương Đình

Lưu ý

  • Bản đồ Tàn Tích Cung A Phòng, Mạc Bắc Thảo Nguyên, Mông Cổ Vương Đình từ 19h30 đến 22h00 Thứ 2 Hàng Tuần sẽ áp dụng quy định:
    • Không thể hồi sinh
    • Không yêu cầu PK Bang Hội
    • Không thể tổ đội

Ghi danh tham gia

Thổ Kiếm
Là 4 Bang Hội đạt Hạng 1, 2, 3 và 4 giao nộp Cờ Chiến Công của tuần trước mới được phép tham gia Hỏa Kỳ Lân của tuần tiếp theo
Bang Chủ cần đăng ký cho thành viên trước 20h00 thứ 2 tại NPC Võ Lâm Minh Chủ – Hoàng Thường
Khi đăng ký cho thành viên cần điền Tên nhân vật của thành viên cho NPC
Chỉ có thành viên được bang chủ đăng ký cho mới có thể tham gia hoạt động
Thành viên khi đăng ký là thuộc bang nào thì khi tham chiến Hỏa Kỳ Lân nếu là bang khác sẽ không thể tham gia

Phần thưởng Hỏa Kỳ Lân

  • Sau khi chết người hạ gục Hỏa Kỳ Lân theo thông báo của hệ thống về gặp NPC Võ Lâm Minh Chủ – Hoàng Thường ở các Thành thị để nhận thưởng:
Người Hạ Gục Hỏa Kỳ LânNhân Sĩ Thuộc 3 Bang Hội
Danh hiệu + Vòng sáng: Kết Liễu BOSS (7 Ngày)
5 Hòa Thị Ngọc (Không Khóa)
100 Kim Nguyên Bảo
1 Tiểu Du Long Danh Vọng (Không Khóa) – Không dùng có thể đem tới NPC Long Ngũ Thái Gia đổi lấy 1.000 Tiền Du Long
50 Bảo Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành (Không Khóa)
32 vật phẩm ngẫu nhiên Huyền Tinh 6, 7, 8, 9, 10
100 Tiền Du Long
100 vạn Bạc Khóa
15 vạn Đồng Khóa
1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)

Phần thưởng Lam Kỳ Lân

  • Sau khi chết người hạ gục Lam Kỳ Lân theo thông báo của hệ thống về gặp NPC Võ Lâm Minh Chủ – Hoàng Thường ở các Thành thị để nhận thưởng:
Người Hạ Gục Lam Kỳ LânNhân Sĩ Thuộc 3 Bang Hội
Danh hiệu + Vòng sáng: Kết Liễu BOSS (7 Ngày)
5 Hòa Thị Ngọc (Không Khóa)
100 Kim Nguyên Bảo
1 Tiểu Du Long Danh Vọng (Không Khóa) – Không dùng có thể đem tới NPC Long Ngũ Thái Gia đổi lấy 1.000 Tiền Du Long
50 Bảo Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành (Không Khóa)
32 vật phẩm ngẫu nhiên Huyền Tinh 6, 7, 8, 9, 10
100 Tiền Du Long
100 vạn Bạc Khóa
15 vạn Đồng Khóa
1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)

Phần thưởng Hắc Kỳ Lân

  • Sau khi chết người hạ gục Hắc Kỳ Lân theo thông báo của hệ thống về gặp NPC Võ Lâm Minh Chủ – Hoàng Thường ở các Thành thị để nhận thưởng:
Người Hạ Gục Hắc Kỳ LânNhân Sĩ Thuộc 3 Bang Hội
Danh hiệu + Vòng sáng: Kết Liễu BOSS (7 Ngày)
5 Hòa Thị Ngọc (Không Khóa)
100 Kim Nguyên Bảo
1 Tiểu Du Long Danh Vọng (Không Khóa) – Không dùng có thể đem tới NPC Long Ngũ Thái Gia đổi lấy 1.000 Tiền Du Long
50 Bảo Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành (Không Khóa)
32 vật phẩm ngẫu nhiên Huyền Tinh 6, 7, 8, 9, 10
100 Tiền Du Long
100 vạn Bạc Khóa
15 vạn Đồng Khóa
1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)