Tin Tức

Danh sách Hoạt động Hàng Ngày & Tuần

07-11-2020

Danh sách Hoạt Động

Hoạt độngThời gianYêu cầuPhần thưởng
Bao Vạn ĐồngCả ngày20Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh
Quân Doanh Cả ngày, cứ 60 phút sẽ báo danh 1 trận, thời gian báo danh từ phút 00 đến phút 10 của mỗi giờ.90Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh
Bạch Hổ ĐườngCả ngày trừ trận 08h00, 19h00, 20h00, 21h00 cứ 30 phút 1 trận50Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh
Tiêu Dao CốcTừ 12h30 đến 23h30 Hàng Ngày, cứ 30 phút 1 trận80Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa
Tống Kim10h50, 16h50, 20h50 và 22h50 Hàng Ngày. Trận TK 21:00 X2 Quà50Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh
Khiêu chiến Du LongCả Ngày50Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Uy Danh, Lak, Rương Máu / Mana
Truy Nã Hải TặcCả Ngày50Danh Bổ Lệnh, Điểm Kinh Nghiệm, Uy Danh, Trang Bị
Thương HộiCả Ngày60Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm
BOSS Hoàng Kim Cấp 5513h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h3550Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Trang bị, Uy Danh, Cổ phần Bang Hội, Danh vọng Mua Vũ Khí Đặc Chế
BOSS Hoàng Kim Cấp 7513h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h3550Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Trang bị, Uy Danh, Cổ phần Bang Hội, Danh vọng Mua Vũ Khí Đặc Chế
BOSS Hoàng Kim Cấp 9515h35, 19h35 và 22h3550Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Trang bị, Uy Danh, Cổ phần Bang Hội, Danh vọng Mua Vũ Khí Đặc Chế
Đoán Hoa ĐăngTừ 20h00 Thứ 2, 4 và 5 Hàng Tuần50Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh
Thi Đấu Môn PháiTừ 19h30 Thứ 3 Hàng Tuần50Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh, Đồng Thường
Loạn ChiếnTừ 19h30 Thứ 6 Hàng Tuần50Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh, Đồng Thường
Công Thành Chiến20:00 T5 Hằng Tuần50Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Đồng Thường
Tần LăngMỗi ngày 2 tiếng100Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Nguyên liệu Danh vọng Tần Lăng
BOSS Thủ Lăng15h35 – 22h35100Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Nguyên liệu Danh vọng Tần Lăng
Tầng Thủy Hoàng22h35100Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Nguyên liệu Danh vọng Tần Lăng, Hòa Thị Ngọc
Lâu Lang Cổ ThànhMỗi ngày 2 tiếng100Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Đồng Thường