Tin Tức

Danh sách Hoạt động Hàng Ngày & Tuần

07-11-2020

Fanpage

Hội nhóm

Nạp thẻ

Tải & Cài đặt GAME

Danh sách Hoạt Động

Hoạt động Thời gian Yêu cầu Phần thưởng
Bao Vạn Đồng Cả ngày 20 Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh
Bạch Hổ Đường Cả ngày trừ trận 08h00, 19h00, 20h00, 21h00 cứ 30 phút 1 trận 50 Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh
Tiêu Dao Cốc Từ 12h30 đến 23h30 Hàng Ngày, cứ 30 phút 1 trận 80 Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa
Tống Kim 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50 Hàng Ngày 50 Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh
Khiêu chiến Du Long Cả Ngày 50 Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Uy Danh, Lak, Rương Máu / Mana
Truy Nã Hải Tặc Cả Ngày 50 Danh Bổ Lệnh, Điểm Kinh Nghiệm, Uy Danh, Trang Bị
Thương Hội Cả Ngày 60 Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm
BOSS Hoàng Kim Cấp 55 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 50 Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Trang bị, Uy Danh, Cổ phần Bang Hội, Danh vọng Mua Vũ Khí Đặc Chế
BOSS Hoàng Kim Cấp 75 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 50 Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Trang bị, Uy Danh, Cổ phần Bang Hội, Danh vọng Mua Vũ Khí Đặc Chế
BOSS Hoàng Kim Cấp 95 15h35, 19h35 và 22h35 50 Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Trang bị, Uy Danh, Cổ phần Bang Hội, Danh vọng Mua Vũ Khí Đặc Chế
Đoán Hoa Đăng Từ 20h00 Thứ 2, 4 và 5 Hàng Tuần 50 Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh
Thi Đấu Môn Phái Từ 19h30 Thứ 3 Hàng Tuần 50 Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh, Đồng Thường
Công Thành Chiến Chưa Mở 50 Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Đồng Thường
Tần Lăng Mỗi ngày 2 tiếng 100 Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Nguyên liệu Danh vọng Tần Lăng